Groen Parkpop

Grootschalige evenementen vervullen een belangrijke maatschappelijke en culturele functie die bijdraagt aan onze algehele sociale cohesie. Tegelijkertijd zijn grootschalige evenementen door hun schaal milieubelastend. Hieronder een overzicht van enkele maatregelen die vanuit Parkpop ondernomen worden om het milieu tot een minimum te belasten. Verdere ontwikkeling hiervan is een doorlopend proces welke in de toekomst zal leiden tot nieuwe aanpakken. Achter de schermen heeft dit onderwerp continue de aandacht.

Parkpop, Nuon en GreenBattery maken Haags Podium Parkpop groen

Door het slim combineren van  evenement, energieleverancier en een energieopslag start-up gaat Parkpop dit jaar het Haags podium van groene stroom voorzien. Duurzame energie (wind en zon van Nuon) wordt opgeslagen in een grote mobiele batterij (van GreenBattery) en ingezet om het Haagsch podium op Parkpop van groene energie te voorzien. Stil, schoon en duurzaam. Hiermee wil parkpop de weg naar de toekomst laten zien. Zonder overlast en vervuiling wel een van de grootste pop-festivals organiseren. Stap-voor stap, niet alles ineens, maar ondertussen wel doen wat kan. “Dit is ook voor ons als evenementen organisator een spannende ontwikkeling, je wijkt af van bewezen technieken en bent bereid risico’s te nemen door iets nieuws te proberen. We voelen ons verplicht om ook als evenement ons steentje bij te dragen.”

Afvalverwerking

Afval wordt zoveel als mogelijk gescheiden ingezameld. Voor zover dat niet mogelijk is wordt het afval naar een verwerkingsbedrijf afgevoerd waar de verbranding van het restafval wordt omgezet in energie.

Cookies De organisatie van Parkpop en Parkpop Saturday Night maakt gebruik van cookies om de websites www.parkpop.nl en www.parkpopsaturdaynight.nl optimaal te laten functioneren.

ENGLISH: The organization of Parkpop and Parkpop Saturday Night are using cookies in order to optimize its websites www.parkpop.nl and www.parkpopsaturdaynight.nl.

Catering

Zowel in de publiekscatering als ook in de keuken backstage wordt er uitsluitend gewerkt met duurzame en afbreekbare materialen en wordt er milieubewust ingekocht waarbij gedacht kan worden aan zaken als bij wie koop je het in en hoe is het bereid.

Toiletten

Door afwezigheid van een riool in het Zuiderpark, wordt er op Parkpop gebruik gemaakt van chemische toiletten. Zulke voorzieningen worden al snel gezien als milieuonvriendelijk, maar niets is minder waar. Zowel de cabines als de gebruikte vloeistoffen zijn volledig biologisch afbreekbaar.

Backstage vervoer

Voor het publiek onzichtbaar, maar backstage wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elektrische voertuigen en fietsen. Op deze manier wordt onnodige uitstoot voorkomen.

Aankleding

De spandoeken, decoraties en bewegwijzeringen zijn vervaardigd op een milieuvriendelijke en verantwoorde wijze. Hier zijn geen schadelijke technieken, materialen en chemicaliën in gebruikt.

Stroomvoorzieningen

Na onderzoek is gebleken dat het aanleggen van vaste stroomvoorzieningen in het Zuiderpark nimmer rendabel te maken zal zijn. Aggregaten met een waterstofmotor zijn helaas nog onvoldoende beschikbaar en qua vermogen nog ontoereikend. De inzet van dieselaggregaten is hierdoor nog noodzakelijk. Wel wordt er gebruik gemaakt van aggregaten die voorzien zijn van roetfilters.

Openbaar vervoer

De grootste vervuiling (CO2 uitstoot) bij grootschalige evenementen is de massale verplaatsing van het publiek naar en van het evenement. Vooral het vervoer per privé auto is milieubelastend. Om deze reden ontmoedigt Parkpop reeds lange tijd de komst van het publiek door middel van eigen gemotoriseerd vervoer. Middels een nauwe samenwerking met de NS en de HTM is er een optimale directe verbinding van de stations naar het evenemententerrein. 

 

 

Partners