Groen Parkpop

Parkpop gaat voor groen. Want hoe duurzamer onze evenementen, hoe langer we er samen van kunnen genieten! Daarom worden continue diverse maatregelen genomen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Je leest ze hieronder.
 
Cookies De organisatie van Parkpop en Parkpop Saturday Night maakt gebruik van cookies om de websites www.parkpop.nl en www.parkpopsaturdaynight.nl optimaal te laten functioneren.

ENGLISH: The organization of Parkpop and Parkpop Saturday Night are using cookies in order to optimize its websites www.parkpop.nl and www.parkpopsaturdaynight.nl.

Green Battery powered by Nuon
Samen met de gemeente Den Haag streeft Parkpop naar een volledig Groen Parkpop in 2020, met Nuon als trotse energiepartner. Er wordt nu al gewerkt met wind- en zonne-energie, maar over twee jaar moet het festival volledig draaien op groene stroom!

Nuon en Parkpop, samen voor duurzaam
In 2017 is een succesvolle start gemaakt met de inzet van de zogenoemde ‘Green Battery’. Samen met energiepartner Nuon worden komende festivaleditie in totaal zes Nuon Green Battery’s ingezet. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biodiesel (aggregaten). In 2019 neemt het gebruik van het aantal NUON Green Battery’s toe om vervolgens in 2020 de volledige overstap te maken naar NUON Green Battery’s.

Energievisie: ‘Op weg naar een duurzaam Den Haag’
Met ‘Groen Parkpop powered by Nuon Green Battery’ wil Parkpop samen met de gemeente Den Haag een voorbeeld geven aan het festivallandschap, waarbij andere Haagse evenementen snel zullen volgen en een (verdere) verduurzaming van evenementen collectief wordt omarmd.

 

Ook Shell partner in Groen Parkpop 2020 met Shell GTL Fuel

Ook Shell draagt de komende jaren een flink steentje bij aan een stapsgewijze vergroening van het driedaagse festival in Den Haag. Namelijk met de inzet van Shell GTL Fuel. Hiermee wordt het gebruik van vervuilende dieselaggregaten aangepakt in de weg naar een volledige overstap op duurzame energie.

Shell GTL Fuel verbrandt schoner dan conventionele dieselbrandstof uit aardolie (Bron: TNO) De reductie aan stikstofoxiden (NOx) bedraagt 10 tot 15 procent en de fijnstofreductie (PM10) is 20 tot 30 procent. Bijkomende voordelen van GTL zijn dat de motoren stiller lopen (1 tot 3dB), dat het geur- en kleurloos is, niet giftig en tevens biologisch afbreekbaar.

Hierdoor kan werken in de directe omgeving van machines die draaien op GTL minder belastend zijn voor het personeel. De machines behoeven geen verdere aanpassing aan infrastructuur of motoren en kan direct worden toegepast in het overstappen naar deze schonere (diesel)brandstof.


Summerlabb EnergieQuiz 2018
Aandacht voor energietransitie is er dan ook volop op het festial zelf. Op zaterdag 23 en zondag 24 juni strijkt SummerLabb neer in het Zuiderpark Den Haag met de Summerlab EnergieQuiz. Diverse artiesten dagen je uit om mee te doen én mee te denken over de toekomst van energie. Je vindt het SummerLabb in de glazen kubus vlakbij het hoofdpodium.En verder…
Parkpop draagt op tal van manieren bij om het festival steeds groener te maken:

  • Elektrische taxi’s: Parkpop steunt en stimuleert elektrisch vervoer door elektrische taxi’s tijdens het festival een gunstige opstelplaats te geven. Zo zullen meer bezoekers van en naar het festivalterrein gevoerd worden zonder uitstoot. Klik hier voor meer informatie.
  • Stimulans OV: Parkpop stimuleert actief het gebruik van openbaar vervoer onder haar festivalbezoekers. Dit in nauwe samenwerking met diverse partners, waaronder de NS en de HTM die zorgen voor een optimale verbinding naar het festivalterrein.
  • Afvalverwerking: Parkpop stimuleert het scheiden van afval op het festivalterrein. Restafval wordt daarnaast afgevoerd naar een verwerkingsbedrijf waar dit wordt vervolgens weer wordt omgezet in energie.
  • Afbreekbare materialen:Parkpop gebruikt zoveel mogelijk biologisch afbreekbare materialen. Denk hierbij aan de catering, maar ook de gebruikte vloeistoffen voor de toiletcabine ’s zijn volledig afbreekbaar. Daarnaast wordt de urine omgezet in compost.
  • Duurzame aankleding: Parkpop maakt voor de inzet van al haar festivalaankleding gebruik van materialen die op een milieuvriendelijke wijze zijn vervaardigd. Dus zonder gebruik van schadelijke technieken en chemicaliën.

Partners